Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020

Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020

Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020

Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020

Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020
Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020
Bến Tre: Sản lượng nuôi tôm biển tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020

Hiện nay, độ mặn các tuyến sông rạch chính tại Bến Tre vẫn phù hợp với nuôi thủy sản nước ngọt, chưa ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các cấp và các đơn vị, địa phương vẫn tích cực theo dõi tình hình thả nuôi các đối tượng thủy sản mặn, lợ, ngọt trên địa bàn tỉnh để có thể hỗ trợ kịp thời.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Bến tre, trong tháng 5/2021 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh ước đạt 2.790 ha (đạt 78,43% kế hoạch), tăng 66,6% so với cùng kỳ năm trước; Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 35.726 tấn, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nuôi tôm biển: Các hình thức nuôi tôm quảng canh, tôm rừng ven biển, tôm lúa đã vào giai đoạn thu hoạch và thả giống bổ sung (sản lượng nuôi trong tháng 5 ước đạt 830 tấn). Riêng tôm biển thâm canh/ bán thâm canh/ siêu thâm canh đang vào thời điểm thả nuôi tập trung trong năm (diện tích nuôi trong tháng 5 ước đạt 1.790 ha, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020). Sản lượng thu hoạch nuôi tôm biển trong tháng 5 ước đạt 19.021 tấn, lũy kế 5 tháng đạt 21.559 tấn (đạt 30% kế hoạch), tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 5 ước diện tích thả giống mới của hình thức nuôi cá tra thâm canh đạt 95 ha, sản lượng thu hoạch ước tính 13.500 tấn, lũy kế 82.900 tấn. Hiện giá cá tra nguyện liệu đã giảm nhẹ so với đầu tuần của tháng 4/2021. Thời tiết ổn định nên các hộ nuôi, doanh nghiệp đã chuẩn bị thả giống tập trung cho vụ nuôi năm 2021.

Tôm càng xanh: Độ mặn năm nay không tăng cao và thời tiết thuận lợi hơn nên người dân chuẩn bị thả giống tập trung (đối với hình thức nuôi xen trên ruộng lúa, mương vườn và liền canh liền cư). Ước trong tháng 5 sản lượng thu hoạch khoảng 115 tấn. Trong thời gian gần đây, giá tôm càng xanh nguyên liệu luôn ổn định và khá cao nên người dân đã quyết định chuyển sang thả giống đối tượng này.

Đối với nhuyễn thể: Ước trong tháng 5 sản lượng nghêu thu hoạch đạt 1.220 tấn, lũy kế 5.158 tấn, tăng 17,3% so cùng kỳ, đạt 35,57% so kế hoạch (giá nghêu thương phẩm hiện nay đang dao động ở mức rất cao). Sò huyết và hàu phát triển bình thường, các hộ nuôi hàu đang chuẩn bị treo giá thể để lấy giống.

Ngoài ra, còn có các đối tượng nuôi khác như cá điêu hồng, cá lăng nuôi lồng bè, lươn phát triển khá tốt, giá ổn định ở mức cao đã góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ước sản lượng thu hoạch trong tháng 5 đạt 1.105 tấn. Đặc biệt, hình thức nuôi lươn không bùn trên bể đang phát triển mạnh, lợi nhuận ổn định.

Trong thời gian qua, Tỉnh Bến Tre thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ cơ sở đủ điều kiện nuôi và sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cấp mã số nhận diện ao nuôi đối tượng chủ lực trên địa bàn tỉnh (theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Lũy kế đến ngày 05/4/2021 có tổng cộng 16 cơ sở tiếp tục duy trì đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; 03 cơ sở tiếp tục duy trì an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Hiện tỉnh đã dự thảo “Kế hoạch phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao đến 2025”; xây dựng nghị quyết hỗ trợ Tổ quản lý cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng dự thảo quy định quản lý nuôi tôm thâm canh mật độ cao; rà soát các vùng đất trồng lúa bị nhiễm mặn vùng cửa sông ven biển có khả năng chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản; phối hợp với UBND các xã rà soát, tổng hợp các hộ nuôi tôm đăng ký thực hiện mô hình nuôi tôm sinh thái (thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu).

Triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 38; kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và điều kiện nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 26. Thường xuyên theo dõi hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thuốc, thức ăn thủy sản. Tổ chức hội thảo phổ biến các quy trình kỹ thuật nuôi mới cho người dân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; Tăng cường hỗ trợ theo dõi tình hình thả nuôi các đối tượng thủy sản mặn, lợ, ngọt. Tập trung chú trọng các đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh để có sự hỗ trợ kịp thời, góp phần đạt chỉ tiêu nghị quyết.

Tháng 6/2021 tỉnh Bến Tre sẽ tập trung công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu kế hoạch nghị quyết. Cụ thể là: Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt khung lịch thời vụ, vận dụng tốt các khuyến cáo của ngành về thả giống lãi vụ; các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường kiểm tra định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm; điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và điều kiện nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hỗ trợ, theo dõi giám sát thường xuyên, báo cáo kịp thời về tình hình thả nuôi các đối tượng thủy sản (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá tra, nghêu) để có giải pháp hướng dẫn người dân chủ động trong sản xuất.

Chi cục Thủy sản tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Kế hoạch phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao đến 2025”; hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết hỗ trợ Tổ quản lý cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản; Dự thảo quy định nuôi tôm thâm canh mật độ cao; Đánh giá hiệu quả năm 3 và lập kế hoạch năm 4 của Dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu/tre ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Triển khai kế hoạch làm việc với 04 xã và các hộ tham gia mô hình sinh kế năm 2021 về công tác chuẩn bị thả giống (thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri tỉnh Bến Tre, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu).

Đặc biệt, Chi cục Thủy sản sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn đơn vị tư vấn tái đánh giá toàn diện Chứng nhận MSC lần 3 giai đoạn 2021-2026 cho nghề nghêu tỉnh Bến Tre.

Ngọc Thúy - FICen

Nguồn tin: Tổng cục thủy sản

ĐỐI TÁC


@ 2021 Copyright © EFF. All rights reserved

Đang online: 7  |   Tổng truy cập: 15773
Gọi ngay
SMS